Каталог Б22 – јун 2012

Б22


1. Коста Брадић
Коста Брадић, Приморски предео, уље на платну, 46×61, потпис д.д.
Kosta Bradić, Coastal Landscape, oil on canvas, 46×61, signed b.r.Погледајте више…


2. Коста Брадић
Коста Брадић, Мртва природа са цвећем у тегли,1966, уље на платну, 46×61, потпис д.д.
Kosta Bradić, Still life with flowers in a jar, 1966, oil on canvas, 46×61, signed b.r.Погледајте више…


3. Мића Поповић (1928 – 1996)
Мића Поповић (1928 – 1996), Композиција, графика, 3/5, 20х14, потпис д.д.
Mića Popovic, Composition, graphic, 3/5, 20×14, signed b.r.Погледајте више…


4. Мића Поповић (1928 – 1996)
Мића Поповић (1928 – 1996), Композиција, графика, 3/5, 20х14, потпис д.д.
Mića Popovic, Composition, graphic, 3/5, 20×14, signed b.r.
Погледајте више…


5. Мића Поповић (1928 – 1996)
Мића Поповић, Акт, 1989, графика, 15/99, 18х14, потпис д.д.
Mića Popovic, Nude, 1989, graphics, 15/99, 18×14, signed b.r.
Погледајте више…


6. Цуца Сокић (1914 – 2009)
Цуца Сокић (1914 – 2009), Bаза са цвећем, графика, 24×14,5, потпис д.д.
Cuca Sokić, Base with flowers, graphic, 24×14,5, signed b.r.
Погледајте више…


7. Милован Видак (1926 – 2003)
Милован Видак (1926 – 2003), Композиција, цртеж тушом, 10х10, потпис д.д.
Milovan Vidak, Composition, ink on canvas, 10×10, signaed b.r.
Погледајте више…


8. Дирер
Дирер, Тајна вечера, репродукција рађена у Немачкој 1933, 29 x 40
Dürer, The Last Supper, reproduction made in Germany 1933, 29 x 40
Погледајте више…


9. Фернанд Корнел
Фернанд Корнел, Замак, 1968, уље на платну, 65×56, потпис д.д.
Fernand Cornel, A Castle, 1968, oil on canvas, 65×56, signed b.r.
Погледајте више…


10. Снежана Величковић
Снежана Величковић, Свитање, 2010, уље на платну, 60×50, потпис д.д.
Snežana Veličković, Dawn, 2010, oil on canvas, 60×50, signed b.r.

Погледајте више…


11. Ђокић Маја
Ђокић Маја, Мртва природа, уље на платну, 55×65, потпис д.д.
Maja Djokić, Still Life, oil on canvas, 55×65, signed b.r.

Погледајте више…


12. Александар Цветковић
Александар Цветковић, Композиција, уље на платну, 80×100, потпис д.д.
Aleksandar Cvetković, Composition, oil on canvas, 80×100, signed b.r.

Погледајте више…


13. Слободан Бода Вукдраговић
Слободан Бода Вукдраговић, Двориште, 2004, уље на платну, 49х72, потпис д.д.
Slobodan Boda Vukdragović, Courtyard, 2004, Oil on canvas, 49х72, signed b.r.

Погледајте више…


14. Mилан Тепавац-Тарин
Mилан Тепавац-Тарин, Повратак, 1995, комбинована техника, 12,5×11,5, потпис д.д.
Milan Tepavac-Tarin, Return, 1995, mixed media, 12,5×11,5, signed b.r.

Погледајте више…


15. Mилан Тепавац -Тарин
Mилан Тепавац -Тарин, Без наслова, комбинована техника, 20,5x 14,5, потпис д.д.
Milan Tepavac-Tarin, Untitled, mixed media, 20,5 x 14,5, signed b.r.

Погледајте више…


16. Mилан Тепавац -Тарин
Mилан Тепавац -Тарин, Париз / детаљ Пигал /, 1997, комбинована техника, 12,5×11,5 , потпис д.д.
Milan Tepavac-Tarin, Paris / Untitled, mixed media, 12,5×11,5, signed b.r.

Погледајте више…

Comments are closed.