Каталог Б21 – децембар 2011

Б21


1. Стојан Пачов
Стојан Пачов, Фрускогорска улица, уље на платну, 49×63, потпис д.д.
Stojan Pačov, Fruskogorska Street, oil on canvas, 49×63, signed b.r.Погледајте више…


2. Стојан Пачов
Стојан Пачов, Манастир, уље на картону, 28×40, потпис д.д.
Stojan Pačov, Monastery, oil on canvas, 28×40, signed b.r.Погледајте више…


3. Стојан Пачов
Стојан Пачов, Акт, уље на платну, 40×50, потпис д.д.
Stojan Pačov, Nude, oil on canvas, 40×50, signed b.r.Погледајте више…


4. Стојан Пачов
Стојан Пачов, Цвеће, уље на картону, 40×27, потпис д.л.
Stojan Pačov, Flowers, oil on cardboard, 40×27, signed b.r.Погледајте више…


5. Стојан Пачов
Стојан Пачов, Лубеница, уље на платну, 20×30, потпис д.д.
Stojan Pačov, Watermelon, oil on canvas, 20×30, signed b.r.Погледајте више…


6. Стојан Пачов
Стојан Пачов, Манастир, уље на картону 40×54, потпис д.д.
Stojan Pačov, Monastery, oil on canvas 40×54, signed b.r.Погледајте више…


7. Стојан Пачов
Стојан Пачов, Манастир Милешева, уље на платну, 44×34, потпис д.д.
Stojan Pačov, Monastery Mileševa, oil on canvas, 44×34, signed b.r.Погледајте више…


8. Стојан Пачов
Стојан Пачов, Омаж Сави Шумановићу, уље на платну, 40×50, потпис д.д.
Stojan Pačov, Homage Sumanović Savi, oil on canvas, 40×50, signed b.r.Погледајте више…


9. Драгана Бајић
Драгана Бајић, Копозиција, уље на платну, 50×50, потпис д.д.
Dragana Bajić, Composition, oil on canvas, 50×50, signed b.r.Погледајте више…


10. Драгана Бајић
Драгана Бајић, Копозиција, уље на платну, 50×50, потпис д.д.
Dragana Bajić, Composition, oil on canvas, 50×50, signed b.r.Погледајте више…


11. Oља Ивањицки (1931-2009)
Oља Ивањицки (1931-2009), Молитва Краљице од Сабе, руком дорађена графика, 100×70, потпис д.л.
Olja Ivanjicki, Queen of ShebaПогледајте више…


13. Оливера Кангрга (1923-1999)
Оливера Кангрга (1923-1999), Зима, уље на платну, 50×55, потпис д.д.
Olivera Kangrga, Winter, oil on canvas, 50×55, signed b.r.Погледајте више…


14. Kсенија Дивјак (1924-1995)
Kсенија Дивјак (1924-1995), Одисеј и Пенелопа, акварел, 39×29, потпис д.д.
Ksenija Divjak, Odysseus and Penelope, watercolor, 39×29, signed b.r.Погледајте више…


15. Илија-Ика Пандуровић
Илија-Ика Пандуровић, Мотив са Саве, 2001. уље на платну, 40×30, потпис г.л.
Ilija-Ika Pandurovic, The motive of the Sava, 2001, oil on canvas, 40×30, signed b.r.Погледајте више…


16. Дејан Јовановић
Дејан Јовановић, Композиција, комбинована техника, 50×70
Dejan Jovanović, Composition, mixed media, 50×70Погледајте више…


17. Вера Божичковић(1920-2002)
Вера Божичковић(1920-2002), Њујорк,1982, ЕА, графика, 64×49, потпис д.д.
Vera Božičković, New Jork, 1982, EA, graphics, 64×49, signed b.r.Погледајте више…


18. Слободан Коштаварац
Слободан Коштаварац, Композиција, уље на платну, 48х65, потпис д.д.
Slobodan Kaštavarac, Composition, oil on canvas, 48×65, signed b.rПогледајте више…


19. Иван Лацковић (1932-2004)
Иван Лацковић (1932-2004), графика, 22×21, потпис д.д.
Ivan Lacković, graphics, 22×21, signed b.r.Погледајте више…


20. Марклен Мосијенко
Марклен Мосијенко, Цвеће у вази, уље на платну, 30×25, потпис д.д.
Marklen Mosijenko, Flowers in a Vase, oil on canvas, 30×25, signed b.r.Погледајте више…


21. Борис Борисовић Румјанцев
Борис Борисовић Румјанцев, Морски пејзаж, акварел, 11х14, потпис д.л.
Boris Borisović Rumjancev, seascapes, watercolors, 11х14, signed b.lПогледајте више…


22. Франта Мали (1900-1980)
Франта Мали (1900-1980), Вршидба на висоравни, 1937, уље на платну, 150х200, потпис д.д.
Franta Mali, Works in the field, 1937. oil on canvas, 150×200, signed b.r.Погледајте више…


23. Душан Микоњић
Душан Микоњић, Свети Стефан, уље на платну, 45×59, потпис д.д.
Dušan Mikonjić, Sveti Stefan, oil on canvas, 45×59, signature b.r. Погледајте више…


24. Душан Микоњић
Душан Микоњић, Београд, 2009, уље на платну, 30×40, потпис д.д.
Dušan Mikonjić, Belgrade, 2009, oil on canvas, 30×40, signature b.r.Погледајте више…


25. Душан Микоњић
Душан Микоњић, Афродита са купидоном,2010, уље на платну, 70×50, потпис д.с.
Dušan Mikonjić, Aphrodite with Cupid, 2010, oil on canvas, 70×50, signature b.c.Погледајте више…


26. Душан Микоњић
Душан Микоњић, Београд, 2009, уље на платну, 30×40, потпис д.д.
Dušan Mikonjić, Belgrade, 2009, oil on canvas, 30×40, signature b.r.Погледајте више…


27. Душан Микоњић
Душан Микоњић, Мртва природа,2007. уље на платну, 50х70, потпис д.д.
Dušan Mikonjić, Still Life, 2007. oil on canvas, 50×70, signed b.rПогледајте више…


28. Душан Микоњић
Душан Микоњић, Београд, 2005. уље на платну, 30х40, потпис д.д.
Dušan Mikonjić, Belgrade, 2005. oil on canvas, 30×40, signed b.r.Погледајте више…


29. Милош Гвозденовић(1926-2006)
Милош Гвозденовић(1926-2006), Пролећни мотив, 1988. уље на платну , 68×84, потпис д.д.
Milos Gvozdenović, Spring theme, 1988. oil on canvas, 68×84, signed b.r.Погледајте више…


30. Бата Протић
. Божа Продановић, Акт, 1986, цртеж оловком, 39×28, потпис д.д.
Bata Protić, Nude , 1986, drawing pencil , 39×28, signed b.r.Погледајте више…


31. Непознати аутор
Непознати аутор, Акт, 1914, цртеж оловком, 55×40, потпис д.д.
Unknown artist, Nude , 1914, drawing pencil, 55×40, signed b.r.Погледајте више…


32. Урош Тошковић
Урош Тошковић, Композиција,1956, цртеж , 28×20, потпис д.д.
Uroš Tošković, Composition, 1956, drawing , 28×20, signed b.r.Погледајте више…


33. Милун Митровић (1922-2010)
Милун Митровић (1922-2010), Мртва природа, око 1970-те, комбинована техника, гваш-акварел, 51×39
Milun Mitrović, Still Life Landscape, 1970, mixed media, gouache-watercolor, 51×39
Погледајте више…


34. Grigorio Pagi
Grigorio Pagi, Oлуја, уље на платну, 50×60, потпис д.д.
Grigorio Pagi, Storm, oil on canvas,50×60, signed b.r.
Погледајте више…


35. Глигоријевић Ратомир
Глигоријевић Ратомир, Цвеће, уље на платну, 48х62, потпис д.д.
Gligorijević Ratomir, Flowers, oil on canvas, 48х62Погледајте више…


36. Глигоријевић Ратомир
Глигоријевић Ратомир, Цвеће, уље на платну, 65х42, потпис д.д.
Gligorijević Ratomir, Flowers, oil on canvas, 65х42Погледајте више…


37. Озрен Катанић
Озрен Катанић, Бока, уље на платну, 102×71, потпис д.д.
Ozren Katanić, Boka, oil on canvas,102×71, signed b.r.Погледајте више…


38. Душан Мишковић (1915-1993)
Душан Мишковић (1915-1993), Предео, 1947, акварел, 28×40, потпис д.д.
Dušan Mišković, Landscape, watercolor, 28×40, signature b.r.Погледајте више…


39. Светолик Лукић (1908-1980)
Светолик Лукић (1908-1980), Приморски предео, акварел, 27×39
Svetolik Lukić, Coastal landscape, watercolor, 27×39Погледајте више…


40. Звонимир Дворниковић (1898-1986)
Звонимир Дворниковић (1898-1986), Предео, 1946, акварел, 29×39, потпис д.д.
Zvonimir Dvorniković, Landscape, watercolor, 29×39, signature b.rПогледајте више…


41. Божа Илић (1919-1993)
Божа Илић (1919-1993), Акт, 1991. уље на лесониту, 47×53, потпис д.л.
Boza Ilic, Nude, 1991. oil on harboard, 47×53, signed b.l.Погледајте више…


42. Божа Илић (1919-1993)
Божа Илић (1919-1993), Пејзаж, 1987. уље на лесониту, 30×35, потпис г.л.
Boza Ilic, Landscape, 1987. oil on harboard, 30×35, signed t.r.Погледајте више…

Comments are closed.