Каталог Б20 – јуни 2011

Б20

1. Радован Хиршл
Радован Хиршл, Без назива,1976, комбинована техника, 33х22, потпис д.д.
Radovan Hirsl, Untitled, 1976, mixed media, 33×22, signature b.r.Погледајте више…

2. Стојан Миланов
Стојан Миланов, Пејзаж, уље на платну, 35х45, потпис д.д.
Stojan Milanov, Landscape, oil on canvas, 35×45, signature b.r.Погледајте више…

3. Стојан Миланов
Стојан Миланов, Фигура жене, 1985, уље на платну, 45х35, потпис д.д.
Stojan Milanov, female figure, 1985, oil on canvas, 45×35, signature b.r.Погледајте више…

4. С.В.Шалаев
С.В.Шалаев,Сумрак на рибњаку, 1998, уље на платну, 24×30, потпис д.л.
S.V. Šalaev, Twilight in the pond, 1998, oil on canvas, 24×30, signature b.l.Погледајте више…

5. Душан Микоњић
Душан Микоњић, Ауторов атеље, 2010, уље на платну, 48×68, потпис д.д.
Dušan Mikonjić, The author’s studio, 2010, oil on canvas, 48×68, signature b.r.Погледајте више…

6. Душан Микоњић
Душан Микоњић, Београд, 2009, уље на платну, 49×64, потпис д.д.
Dušan Mikonjić, Belgrade, 2009, Belgrade, 2009, oil on canvas, 49×64, signature b.r.Погледајте више…

7. Душан Микоњић
Душан Микоњић, Земун, 2009, уље на платну, 29×39, потпис д.д.
Dušan Mikonjić, Zemun, 2009, oil on canvas, 29×39, signature b.r.Погледајте више…

8. Душан Микоњић
Душан Микоњић, Београд, уље на платну, 40×45, потпис д.д.
Dušan Mikonjić, Belgrade, oil on canvas, , 40×45, signature b.r.Погледајте више…

9. Душан Микоњић
Душан Микоњић, Земун, 2007, уље на платну, 40×45, потпис д.д.
Dušan Mikonjić, Zemun, 2007, oil on canvas, 40×45, signature b.r.Погледајте више…

10. Илија Башићевић – Босиљ(1895-1972), )
Илија Башићевић – Босиљ, Без назива, 1970, Комбинована техника, 50×34, потпис с.л.
Ilija Basićević – Bosilj, Untitled, 1970, Mixed media, 50×34, signature m.l.Погледајте више…

11. Мића Поповић (1928-1996)
Мића Поповић, женски акт, 1990, 71/200,графика,22х16, потпис д.д.
Mića Popović, female nude,1990,71/220,graphics,22×16, signed,b.r.Погледајте више…

12. Данка Петровска
Данка Петровска, Папрат, 2004, уље на платну, 37х57, потпис д.д
Danka Petrovska, Fern, 2004, oil on canvas, 37×57, signature b.r.Погледајте више…

13. Mарио Маскарели (1918–1996)
Mарио Маскарели (1918–1996), Без назива,P/0,графика,22х25, потпис д.д.
Mario Maskareli (1918–1996), Untitled, P/0, graphics, 22х25, signed b.r.Погледајте више…

14. Александар Јеремић – Цибе (1925-2008)
Александар Јеремић – Цибе, Цвеће у вази, уље на картону, 47×27
Aleksandar Jeremić – Cibe , Flowers in a vase, Oil on cardboard, 47×27Погледајте више…

15. Александар Јеремић – Цибе (1925-2008)
Александар Јеремић – Цибе, Девојка са лаутом,1997, уље на картону, 49×29, потпис д.д.
Aleksandar Jeremić – Cibe, Girl with a lute, 1997, Oil on cardboard , 49×29, signature b.r.Погледајте више…

16. Александар Јеремић – Цибе(1925-2008)
Александар Јеремић – Цибе, Челиста,1967, уље на дасци, 25×17
Aleksandar Jeremić – Cibe, Cellist,1967, oil on board,25×17Погледајте више…

17. Александар Јеремић – Цибе(1925-2008)
Александар Јеремић – Цибе, Дубровачке летње игре, 1991, уље на platnu каширано на панел, 71×112, потпис д.д.
Aleksandar Jeremić – Cibe, Dubrovnik Summer Festival, 1991, oil on canvas cover on the panel, 71×112, signature b.r. Погледајте више…

18. Александар Јеремић – Цибе(1925-2008)
Александар Јеремић – Цибе, Дубровник,1975, уље на картону, 54×74, потпис д.д
Aleksandar Jeremić – Cibe, Dubrovnik, 1975, oil on cardboard, 54×74, signature b.r. Погледајте више…

19. Александар Јеремић – Цибе(1925-2008)
Александар Јеремић – Цибе, Риба, 1967, уље на картону, 18×32
Aleksandar Jeremić – Cibe, Fish, 1967, oil on cardboard , 18×32Погледајте више…

20. Ема Радовановић
Ема Радовановић, без назива, kомбинована техника, 40х50
Ema Radovanović, untitled, combined technique, 40х50Погледајте више…

21. Матеј Богдановски
Матеј Богдановски, Стари храст са витезовима, уље на платну, 60х80, потпис д.д.
Matej Bogdanovski, old oak tree with knights, oil on canvas, 60×80, signature b.r.Погледајте више…

22. Слободан Гарић(1921-2009)
Слободан Гарић, Без назива 12/60,графика,51х41, потпис д.д.
Slobodan Garić, Untitled, 12/60, graphics, 51х41, signed b.r.Погледајте више…

23. Јован Димовски
Јован Димовски, Жито, уље на дасци ,17,5х11, потпис д.д.
Jovan Dimovski, grain,oil on board, 17,5х11, signed b.l.Погледајте више…

24. Пал Дечов
Пал Дечов, Без назива, уље на платну, 100х100, потпис д.д.
Pal Decov, Untitled, oil on canvas, 100×100, signature b.r.Погледајте више…

25. Татјана Николајевић
Татјана Николајевић, Шума, 1995, уље на платну, 75х100, потпис д.д.
Tatiana Nikolajević, Forest, 1995, oil on canvas, 75×100, signature b.r.Погледајте више…

26. Душан Лукић – Луци
Душан Лукић – Луци, Откровење, уље на лесониту, 40х48, потпис г.д.
Dušan Lukić – Luci, Revalation, oil on hardboard, 40х48, signed t.r.Погледајте више…

27. Кемал Рамујкић
Кемал Рамујкић, Водена капија, 2007, уље на платну, 40×40, потпис д.д .

Kemal Ramujkić, Water Gate, 2007, oil on canvas, 40×40, signed b.r.Погледајте више…

28. Радослав Тркуља
Радослав Тркуља, Сунцокрети, уље на платну, 70×80 потпис д.с.
Radoslav Trkulja, Sunflowers, oil on canvas, 70×80 signature b.m.Погледајте више…

29. Рудолф Бркић
Рудолф Бркић, Пејзаж, акварел, 27х38, потпис д.л.
Rudolf Brkić, Still life, watercolor, 27×38, signed,b.l.Погледајте више…

30. Поповић
Поповић, Пејзаж, акварел, 32х43, потпис д.л.
Popović, Still life, watercolor, 32×43, signed,b.l.Погледајте више…

31. Илија Коларић
Илија Коларић, Мртва природа ,42х81, потпис д.л.
Ilija Kolarić, Still Life, 42×81, signature b.l.Погледајте више…

32. Васа Доливачки
Васа Долoвачки, Мртва природа, 2007, уље на платну,33×38
Vasa Dolivački, Still Life, 2007, oil on canvas, 33×38Погледајте више…

33. Јан
Јан, Жена са шеширом,1821, цртеж оловком ,28х18, потпис г.д.
Jan, Woman with hat, 1821, drawing pencil, 28h18, signature t.r.Погледајте више…

34. Непознати аутор
Непознати аутор, Радови у пољу, крај XIX века, уље на платну, 28х18
Unknown artist, works in the field, the end of the XIX century, oil on canvas, 28×18Погледајте више…

35. Божа Илић (1919-1993)
Божа Илић (1919-1993), Човек за столом, пастел, 30×21, потпис г.л.
Boza Ilic, The man at the table, pastel, 30×21, signature т.l.Погледајте више…

36. Никола Граовац(1907-2000)
Никола Граовац, Пејзаж, уље на картону, 13×8, потпис г.л.
Nikola Graovac, Still life, oil on board, 13×8, signed b.l.Погледајте више…

37. Никола Граовац (1907-2000)
Никола Граовац, Женска фигура, уље на лесониту, 13×10,5, потпис д.д.
Nikola Graovac, Female figure, oil on harboard, 13×10,5, signed b.r.Погледајте више…

38. Никола Граовац (1907-2000)
Никола Граовац, Пејзаж, уље на платну, 43×67, потпис д.д.
Nikola Graovac, Still life, oil on cardboard, 43×67, signed b.r.Погледајте више…

39. Милорад Бата Михајловић (1923-2011)
Милорад Бата Михајловић, Композиција, око 1970-те, уље на картону, 49×70 потпис д.д.
Milorad Bata Mihajlović, Composition, 1970, oil on canvas, 49×70 signature b.r.Погледајте више…

40. Слободан Гарић(1921-2009)
Слободан Гарић, Без назива 9/50, графика,65х51, потпис д.д.
Slobodan Garić, Untitled, 9/50, graphics,65х51, signed b.r.Погледајте више…

41. Ана Ристић
Ана Ристић, У предвечерје,1986, графика, 28/60,15х12, потпис д.с.
Ana Ristić, in the evening,1986, graphics, 28/60,15х12, signed r.m.Погледајте више…

42. Ана Ристић
Ана Ристић, Ноћ ишчекивања,1986, графика, 29/60,15х12, потпис д.с.
Ana Ristić, Night of waiting, 1986, graphics, 29/60,15х12, signed r.m.Погледајте више…

43. Кокан Лазаревић
Кокан Лазаревић, Фантазија I, 2006. уље на платну, 49х39, потпис д.д.
Kokan Lazarević, Fantasia I, 2006. oil on canvas, 49х39, signed b.r.Погледајте више…

44. Кокан Лазаревић
Кокан Лазаревић, Фантазија II, 2006, уље на платну, 45х35, потпис г.л.
Kokan Lazarević, Fantasia II, 2006. oil on canvas, 45х35, signature т.l.Погледајте више…

45. Илија Ика Пандуровић
Илија Ика Пандуровић, Цвеће у чаши,1973, уље на платну, 17х15
Ilija Ika Pandurovic, flowers in glass,1973, oil on canvas , 17х15Погледајте више…

46. Илија Ика Пандуровић
Илија Ика Пандуровић, Риба,1973, уље на дасци, 18,5х19,5
Ilija Ika Pandurovic, fish,1973, oil on board, 18,5х19,5Погледајте више…

47. Марија Спасић
Марија Спасић ,Степенице ка небу, 2002, уље на платну,40×30
Marija Spasic, Stairway to Heaven, 2002, oil on canvas, 40×30Погледајте више…

48. Милан Рашић
Милан Рашић, Свадба, уље на платну , 58х82, потпис д.д.
Milan Rašić, wedding, oil on canvas, 58х82, signed b.r.Погледајте више…

49. Јанко Брашић
Јанко Брашић, Дечак и петао, 1958, уље на платну, 66х89, потпис д.л.
Janko Brašić, The boy and the Rooster,1958, oil on canvas, 66х89, signed b.l.Погледајте више…

50. Милка Живковић
Милка Живковић, Грожђе у корпи,уље на платну ,48х67, потпис д.л.
Milka Živković, Grapes in the basket, oil on canvas,48х67, signed b.l.Погледајте више…

51. Јанко Брашић
Јанко Брашић, Портрет жене, 1937, цртеж, 49х41, потпис д.д.
Janko Brasic, Portrait of a Woman, 1937, drawing, 49h41, signature b.r.Погледајте више…

52. Јевтовић Душан
Јевтовић Душан, Село, уље на платну ,50х75, потпис д.д.
Jevtović Dušan, Village, oil on canvas,50х75, signed b.r.Погледајте више…

53. Бјељац Бане
Бјељац Бане, Цвеће, уље на платну ,60х46, потпис д.д.
Bjeljac Bane, Flowers, oil on canvas, 60×46, signature b.r.Погледајте више…

54. Бјељц Бане
Бјељц Бане, Пејзаж, уље на платну, 46×39, потпис д.л.
Bjeljc Bane, Landscape, oil on canvas, 46×39, signature b.l.Погледајте више…

55. Бјељац Бане
Бјељац Бане, Пејзаж, уље на платну, 39х46, потпис д.д.
Bjeljc Bane, Landscape, oil on canvas, 39×46, signature b.r.Погледајте више…

56. Дадо Ђурић (1933-2010)
Дадо Ђурић, Без назива, 1981, графика, A/0, 70х50, потпис д.д.
Dado Djuric, Untitled, 1981, graphics, A/0, signature b.r.Погледајте више…

57. Недељко Гвозденовић
Недељко Гвозденовић, Мртва природа, 1971, комбинована техника, гваш-акварел, 60×42 потпис г.л.
Nedeljko Gvozdenović, Still Life, 1971, mixed media, gouache-watercolor, 60×42, signature t.l.Погледајте више…

58. Тодор Стевановић
Тодор Стевановић, Три минијатуре,1987, уље на картону, (13×5,13х8,6х10), потписане
Todor Stevanović, Three miniatures, 1987,oil on carboard , (13×5, 13х8,6х10), signedПогледајте више…

59. Стојан Пачов
Стојан Пачов, Манастир Вељуса, уље на лесониту, 34×49, потпис д.д.
Stojan Pačov, Monastery Veljusa, oil on canvas, 34×49, signature b.r.Погледајте више…

60. Стојан Пачов
Стојан Пачов, Фрушкогорска улица, уље на лесониту, 65×36, потпис д.л.
Stojan Pačov, Fruskogorska Street, oil on canvas, 65×36, signature b.l.Погледајте више…

61. Стојан Пачов
Стојан Пачов, Булке, уље на картону, 40×27, потпис д.д.
Stojan Pačov, Flowers, oil on cardboard, 40×27, signature b.r.Погледајте више…

62. Стојан Пачов
Стојан Пачов, Цвеће, уље на картону, 40×27, потпис д.л.
Stojan Pačov, Flowers, oil on cardboard, 40×27, signature b.l.Погледајте више…

63. Стојан Пачов
Стојан Пачов, Акт, уље на картону, 35×47, потпис д.д.
Stojan Pačov, Nude, oil on board , 35×47, signature b.r.Погледајте више…

64. Стојан Пачов
Стојан Пачов, Охрид, уље на лесониту, 42×31, потпис д.д.
Stojan Pačov, Ohrid, oil on cardboard, 42×31, signature b.r.Погледајте више…

65. Стојан Пачов
Стојан Пачов, Дувани, 1965, уље на платну,62×62
Stojan Pačov, Tobacco, 1965, oil on canvas, 62×62Погледајте више…

66. Стојан Пачов
Стојан Пачов, Портрет Душана Микоњића, 2008,уље на картону, 30×20, потпис д.д.
Stojan Pačov, Portrait of Dusan Mikonjic, 2008, oil on canvas, 30xПогледајте више…

67. Стојан Пачов
Стојан Пачов, Женски акт,уље на картону, 25×36, потпис г.д.
Stojan Pačov, female nude, oil on cardboard,25×36, signed b.r.Погледајте више…

68. Наталија Симеоновић
Наталија Симеоновић, O-Двојности бр 3, 2009, акрилик и акрилик спреј на платну, 70×185
Natalija Simeonović, O-duality No. 3, 2009, acrylic and acrylic spray on canvas, 70×185 Погледајте више…

69. Наталија Симеоновић
Наталија Симеоновић, O-Двојности бр 8, 2009, акрилик и акрилик спреј на платну, 70×185
Natalija Simeonović, O-duality No. 8, 2009, acrylic and acrylic spray on canvas, 70×185Погледајте више…

70. Наталија Симеоновић
Наталија Симеоновић, O-Двојности бр 9, 2009, акрилик и акрилик спреј на платну, 70×185
Natalija Simeonović, O-duality No. 9, 2009, acrylic and acrylic spray on canvas, 70×185Погледајте више…

71. Душан Микоњић
Душан Микоњић, Земун, 2009, уље на платну, 29×39,  потпис д.д.
Dušan Mikonjić, Zemun, 2009, oil on canvas, 29×39, signature  b.r.Погледајте више…

72. Бода Вукдраговић
Бода Вукдраговић, Пејзаж, 1985, акварел, 40х57, потпис д.д.
Boda Vukdragovic , Landscape, 1985, watercolor, 40×57, signature b.r.Погледајте више…

73. Звонко Шиндић
Звонко Шиндић, Калемегдан, уље на платну, 35×45, потпис д.д.
Zvonko Sindić, Kalemegdan, oil on canvas, 35×45, signature b.r.Погледајте више…

74. Богосав Живковић
Богосав Живковић, Фигура дрво, 24×10
Bogosav Živković ,The figure of wood,24×10Погледајте више…

75. Богосав Живковић
Богосав Живковић, Фигура дрво, 24×10
Bogosav Živković ,The figure of wood,24×10Погледајте више…

76. Милинко Живковић
Милинко Живковић, Фигура дрво, 24×10×10
Milinko Živković ,The figure of wood,24×10×10Погледајте више…

77. Непознати аутор
Непознати аутор, Портрет проф.Д.Поповића, мозаик, 47×61
Unknown artist, Portrait prof.D.Popovića, mosaic, 47×61Погледајте више…

78. Милица Анђелић
Милица Анђелић, Архангел Михајло, мозаик, 47×61
Milica Andjelic, Archangel Michael, mosaic, 47×61Погледајте више…

79. Сузана Златанић
Сузана Златанић, Девојка, мозаик, R=50
Suzanne Zlatanić, girl, mosaic, R=50Погледајте више…

80. Сузана Златанић
Сузана Златанић, Тигар, мозаик, 51×37
Suzanne Zlatanić, Tiger, mosaic, 51×37Погледајте више…

81. Милан Пантелић
Милан Пантелић, Богородица, мозаик, 50×50
Milan Pantelic, Madonna, Mosaic, 50×50Погледајте више…

82. Пиво Караматијевић
Пиво Караматијевић, Композиција, графика, 24×44
Pivo Karamatijević, composition, graphics, 24×44
Погледајте више…

83. Чедомир Крстић(1923-1988)
Чедомир Крстић, Девојчица у црвеном,уље на платну,63×51
Čedomir Krstic, Girl in Red, oil on canvas, 63×51Погледајте више…

84. Чедомир Крстић(1923-1988)
Чедомир Крстић, Камин, уље на платну, 40×50
Čedomir Krstic, Fireplace, oil on canvas, 40×50Погледајте више…

85. Милорад Ћирић(1912-1994)
Милорад Ћирић, Бока, уље на платну, 30х48
Milorad Ćirić, Boca, oil on canvas, 30×48Погледајте више…

86. Милорад Ћирић(1912-1994)
Милорад Ћирић, Поедник, уље на шперу, 30×24
Milorad Ćirić, Winner, oil on plywood, 30×24Погледајте више…

87. Милорад Ћирић(1912-1994)
Милорад Ћирић, Чамци, акварел, 34×45
Milorad Ćirić, Boats, watercolor, 34×45Погледајте више…

88. Ђорђе Чутуковић
Ђорђе Чутуковић, Тајна вечера, комбинована техника, 25×36
Đorđe Čutuković, Last Supper, mixed media, 25×36Погледајте више…

89. Ђорђе Чутуковић
Ђорђе Чутуковић, Акт, комбинована техника, 24×42
Đorđe Čutuković, Act, mixed media, 24×42Погледајте више…

90. Миодраг Петровић(1888-1950)
Миодраг Петровић, Двориште, акварел, 34×49
Miodrag Petrovic, Garden, watercolor, 34×49Погледајте више…

91. Бојана Спремо
Бојана Спремо, Шума, уље на платну, 59×49
Bojana Spremo, Woods , oil on canvas, 59×49Погледајте више…

92. Бојана Спремо
Бојана Спремо, Сат, уље на платну, 31×25
Bojana Spremo, Watch , oil on canvas, 31×25Погледајте више…

93. Светозар Самуровић(1928-2001)
Светозар Самуровић, Композиција, комбинована техника на папиру, 39×25
Svetozar Samurović, composition, Watch , mixed media, 31×25Погледајте више…

Comments are closed.